سرگیجه

2021-02-08T06:43:24+03:30

سرگیجه Vertigo تشخیص سرگیجه بیماران زیادی با شکایت سرگیجه به درمانگاه های گوش و حلق و بینی مراجعه میکنند . وجود سرگیجه میتواند در صورت شدید بودن زندگی فرد را کاملا مختل نماید .  گرفتن شرح حال دقیق بسیار راه گشا در تشخیص است . کشف این [...]