خرو‌پف در کودکان

2024-02-09T10:03:16+03:30

خرو‌پف در کودکان snoring in children خروپف در کودکان خرو پف در کودکان و اختلال تنفسی خواب ( به مقاله اختلال تنفسی خواب مراجعه شود ) از جمله علل شایع مراجعات به درمانگاه‌های گوش و حلق و بینی است .هرگونه خروپف در کودکان را باید جدی گرفت و [...]

خرو‌پف در کودکان2024-02-09T10:03:16+03:30

کاهش شنوایی

2021-02-08T06:50:32+03:30

کاهش شنوایی Hearing Loss ارزیابی کاهش شنوایی یکی از شایعترین علل مراجعه بیماران کاهش شنوایی است . علل و درمان آن بسته به سن بیماران بسیار متغیر است . در بررسی بیماران دچار کاهش شنوایی به موارد زیر باید توجه کرد : سن بیمار یک طرفه یا [...]

کاهش شنوایی2021-02-08T06:50:32+03:30
Go to Top