رینیت آلرژیک

2021-02-08T06:54:18+03:30

رينیت آلرژیک Allergic Rhinitis شناخت رینیت آلرژیک رنیت آلرژیک یک اختلال التهابی یا افزایش حساسیت مخاط بینی در واکنش به مواد محرک و حساسیت زا خارجی است که توسط واکنشهای سیستم ایمنی و آنتی بادی ها ایجاد میشود .به طور متوسط 10% تا 20% شیوع دارد .شیوع [...]