عملکرد زبان کوچک

2024-05-26T18:11:09+03:30

عملکرد زبان کوچک Function of uvula عملکرد زبان کوچک زبان کوچک قسمتی از کام نرم می‌باشد که در  تنظیم عبور هوا و مواد غذایی و تون صحبت کردن اثر دارد. عضلاتی که به زبان کوچک و کام نرم متصل هستند بسیار در عملکرد حرکتی و  تنظیم میزان عبور صوت [...]

عملکرد زبان کوچک2024-05-26T18:11:09+03:30

عفونت گوش خارجی

2021-02-08T06:42:56+03:30

عفونت گوش خارجی Otitis Externa عفونت گوش خارجی چیست ؟ رخداد عفونت یا التهاب در کانال گوش خارجی یکی از بیماریهای شایع گوش میباشد .شدت این درگیری از یک التهاب خفیف تا گرفتاری استخوان جمجمه بسیار متغیر است .ممکن است شروع علایم به شکل حاد باشد و [...]

عفونت گوش خارجی2021-02-08T06:42:56+03:30
Go to Top