آفت دهانی

2021-02-08T06:52:23+03:30

آفت های دهانی Aphthous Ulcers آفت‌های دهان آفت‌های دهانی زخمهای التهابی در مخاط دهان هستند که از جمله شایعترین ضایعات غیر تروماتیک می باشند . شیوع این زخم‌ها بسیار بالا بوده و طبق آمار بین ۲۰٪ تا ۴۰٪ از افراد جامعه را درگیر می‌کند. طبق برخی [...]