احساس توده در حلق

2021-02-08T06:43:19+03:30

احساس توده در حلق Globus Pharyngeus علت احساس توده در حلق یکی از علل شایع مراجعه افراد به کلینیک های گوش و حلق و بینی حس وجود توده در ناحیه حلق است . این حس بدون درد بوده و با احساس گیر کردن غذا یا اختلال بلع [...]