اختلال بلع

2021-02-08T06:43:58+03:30

اختلال بلع Dysphagia بلعیدن یک مکانیسم پیچیده است که دارای سه مرحله پی در پی میباشد .در ابتدا مرحله دهانی است که در طی آن مواد غذایی در دهان در روند جویدن و همزمان با آن عملکرد سایر احساسات مثل بویایی و چشایی ،منجر به ایجاد ترکیبی آغشته [...]