غده تیرویید

2021-02-08T06:43:52+03:30

غده تیرویید Thyroid Gland غده تیرویید از مهمترین عوامل کنترل متابولیسم در بدن است و از دوران جنینی در روند رشد و تکامل جسمی و ذهنی ، نقش کلیدی دارد به طوری که اختلالات در روند عملکرد و سطح آنزیم های آن ،در شکل گیری اندام ها از [...]