پارگی پرده گوش

2021-02-08T06:43:30+03:30

پارگی پرده گوش Tympanic Membrane Perforation اهمیت سلامت پرده گوش آسیب به پرده گوش به دلایل متفاوت میتواند منجر به پارگی آن شود . به دلیل نقش محافظتی و اهمیت زیاد پرده گوش در سیستم شنوایی و تعادلی ,رخداد هرگونه آسیب ، باعث مشکلات زیادی خواهد شد. [...]