وزوز گوش

2021-02-08T06:43:14+03:30

وزوز گوش Tinnitus وزوز گوش چیست  ؟ احساس وجود صوت بدون محرک خارجی را اصطلاحا وزوز گوش گویند .  میزان شیوع آن در جامعه حدود ۳۰٪ است و بین افراد بالای سن ۵۵ بیشتر دیده میشود . شدت این مشکل بسیار متغیر است و در اغلب موارد [...]