پارگی نرمه گوش

2021-02-06T18:40:54+03:30

پارگی نرمه گوش Split Ear Lubole یکی از مشکلات زیبایی در افراد، به خصوص در خانمها ، پارگی سوراخ گوش در ناحیه نرمه است که اکثرا در اثر پوشیدن گوشواره های سنگین و حجیم ایجاد میشود . این شکاف میتواند متعدد باشد و به شکل دو طرفه یا [...]