عفونت گوش خارجی

2021-02-08T06:42:56+03:30

عفونت گوش خارجی Otitis Externa عفونت گوش خارجی چیست ؟ رخداد عفونت یا التهاب در کانال گوش خارجی یکی از بیماریهای شایع گوش میباشد .شدت این درگیری از یک التهاب خفیف تا گرفتاری استخوان جمجمه بسیار متغیر است .ممکن است شروع علایم به شکل حاد باشد و [...]