اسپری های بینی

2021-02-08T06:45:27+03:30

اسپری های بینی Nasal Sprays در درمان بیماریهای بینی اسپری ها نقش بسیار مهمی دارند . از نظر نحوه عملکرد میتوان آنها را به انواع زیر تقسیم نمود :اسپری های ضد آلرژی و حساسیتاسپری های ضد احتقان و خونریزیاسپری های شستشو دهنده و مرطوب کننده مخاطاسپری های بینی هورمونیبسته [...]