اوتیت (عفونت گوش میانی)

2021-02-08T06:57:48+03:30

اوتیت (عفونت گوش میانی) Otitis Media اوتیت میانی حاد  اوتیت حاد میانی یکی از شایعترین مشکلات سیستم بهداشت و درمان اکثر کشورها است .با در نظر گرفتن شیوع بالای این بیماری و میزان هزینه و زمانی که صرف پیشگیری و درمان آن می شود سالانه در اغلب [...]