کندن موی بینی

2024-01-31T14:48:34+03:30

کندن موی بینی nose hair removal در حفرات بینی موهایی وجود دارد که کار تصفیه و مرطوب  و گرم کردن هوای ورودی به مسیر تنفس را انجام می‌دهند .اغلب  این موها بسیار بلند شده و مشکل ظاهری و تحریک مخاط بینی برای فرد ایجاد می‌کند(نتیجه عمل بینی)در واقع [...]

کندن موی بینی2024-01-31T14:48:34+03:30

گوش درد

2021-02-08T06:44:31+03:30

گوش درد Otalgia گوش درد ، از علل شایع مراجعات به مراکز درمانی است . به دلیل ساختمان پیچیده و شبکه اعصاب متعدد که در آناتومی گوش در بخشهای خارجی و میانی دخیل هستند ، رخداد درد میتواند به دلایل بسیار گوناگونی باشد . اعصاب زیر در شبکه [...]

گوش درد2021-02-08T06:44:31+03:30
Go to Top