سرفه

2021-02-08T06:43:32+03:30

سرفه Cough بدون شک تمام افراد زمانی را به خاطر دارند که سرفه برایشان مشکل ساز بوده است . حدود 40% از مراجعات بیماران به کلینیک های پزشکی ،به دلیل مشکل سرفه است . شدت سرفه میتواند از انواع خفیف و با فاصله تا انواع مکرر و با [...]