عملکرد زبان کوچک

2024-05-19T11:18:53+03:30

عملکرد زبان کوچک Function of uvula عملکرد زبان کوچک زبان کوچک قسمتی از کام نرم می‌باشد که در  تنظیم عبور هوا و مواد غذایی و تون صحبت کردن اثر دارد. عضلاتی که به زبان کوچک و کام نرم متصل هستند بسیار در عملکرد حرکتی و  تنظیم میزان عبور [...]

عملکرد زبان کوچک2024-05-19T11:18:53+03:30

کاهش شنوایی

2021-02-08T06:50:32+03:30

کاهش شنوایی Hearing Loss ارزیابی کاهش شنوایی یکی از شایعترین علل مراجعه بیماران کاهش شنوایی است . علل و درمان آن بسته به سن بیماران بسیار متغیر است . در بررسی بیماران دچار کاهش شنوایی به موارد زیر باید توجه کرد : سن بیمار یک طرفه یا [...]

کاهش شنوایی2021-02-08T06:50:32+03:30
Go to Top