لارنگوتراکئوبرونشیت حاد (خروسک )

2021-02-08T06:44:21+03:30

لارنگوتراکئوبرونشیت حاد (خروسک ) croup کروپ یا خروسک یا لارنگوتراکئوبرونشیت یک عفونت ویروسی حاد است که باعث التهاب در حنجره و نای میشود و بیشتر در فصول سرد سال شیوع دارد .در اواخر پاییز و طول زمستان احتمال ابتلا بالاست ولی در تمام طول سال امکان ابتلا وجود [...]