عملکرد زبان کوچک

2024-05-26T18:11:09+03:30

عملکرد زبان کوچک Function of uvula عملکرد زبان کوچک زبان کوچک قسمتی از کام نرم می‌باشد که در  تنظیم عبور هوا و مواد غذایی و تون صحبت کردن اثر دارد. عضلاتی که به زبان کوچک و کام نرم متصل هستند بسیار در عملکرد حرکتی و  تنظیم میزان عبور صوت [...]

عملکرد زبان کوچک2024-05-26T18:11:09+03:30

چسبندگی زبان به کف دهان

2021-02-08T06:44:42+03:30

چسبندگی زبان به کف دهان Ankyloglossia زبان برای کارکرد نرمال خود در حفره دهان ، باید کاملا متحرک باشد و قدرت تحرک در تمام جهات ، به آن اجازه میدهد تا کارهایی از قبیل تکلم ، جویدن غذا ،چشایی ، حفاظت از راه هوایی و ریه ها و [...]

چسبندگی زبان به کف دهان2021-02-08T06:44:42+03:30
Go to Top