عملکرد زبان کوچک

2024-05-19T11:18:53+03:30

عملکرد زبان کوچک Function of uvula عملکرد زبان کوچک زبان کوچک قسمتی از کام نرم می‌باشد که در  تنظیم عبور هوا و مواد غذایی و تون صحبت کردن اثر دارد. عضلاتی که به زبان کوچک و کام نرم متصل هستند بسیار در عملکرد حرکتی و  تنظیم میزان عبور [...]

عملکرد زبان کوچک2024-05-19T11:18:53+03:30

زبان جغرافیایی

2021-02-08T06:44:53+03:30

زبان جغرافیایی Geographic Tongue خیلی از افرادی که به کلینیک های گوش و حلق و بینی جهت معاینه و مطرح کردن مشکلات متفاوتی ، مراجعه میکنند ، در ضمن معاینات روتین متوجه ، وجود یک تشخیص اتفاقی ،در زبان میشوند . طرحی بسیار شبیه به نقشه ها و [...]

زبان جغرافیایی2021-02-08T06:44:53+03:30
Go to Top