چسبندگی زبان به کف دهان

2021-02-08T06:44:42+03:30

چسبندگی زبان به کف دهان Ankyloglossia زبان برای کارکرد نرمال خود در حفره دهان ، باید کاملا متحرک باشد و قدرت تحرک در تمام جهات ، به آن اجازه میدهد تا کارهایی از قبیل تکلم ، جویدن غذا ،چشایی ، حفاظت از راه هوایی و ریه ها و [...]