بیماری قارچ سیاه

2021-06-09T09:03:20+03:30

بیماری قارچ سیاه   Mucormycosis بیماری قارچ سیاه بیماری قارچ سیاه یا موکورمایکوزیس یک عفونت خطرناک و مهاجم قارچی است که در افراد دارای نقص ایمنی ، دیابتی ها ،بیماران مبتلا به سرطان و دریافت کننده شیمی درمانی ،دریافت کنندگان پیوند اعضا ، دریافت کنندگان طولانی مدت کورتون ،بیماران [...]