مراقبت های بعد از عمل لوزه

2021-02-06T18:38:44+03:30

مراقبت های بعد از عمل لوزه Post Tonsillectomy Care عمل لوزه  یکی از اعمال جراحی شایعی است که بیشتر در سنین کودکی انجام میشود اما در افراد بالغ نیز ممکن است به دلایل خاص انجام گیرد. به دلیل عصب گیری قوی در ناحیه حلق [...]

مراقبت های بعد از عمل لوزه2021-02-06T18:38:44+03:30

بزرگی لوزه ها

2022-07-23T21:16:24+03:30

لوزه ها Adenotonsillar Hypertrophy بزرگی لوزه ها حلق یک نوار پیوسته از بافت لنفاوی دارد که حلقه والدایر نامیده می شود . بخش فوقانی این حلقه در ناحیه نازوفارنکس ادنویید ( لوزه سوم ) را تشکیل می دهد . لوزه های کامی در طرفین نیز جزئ از [...]

بزرگی لوزه ها2022-07-23T21:16:24+03:30
Go to Top