?آبسه لوزه ها

2021-02-08T06:45:06+03:30

آبسه لوزه ها Peritonsillar Abscess در بیماران مبتلا به التهاب مزمن لوزه ها ، به دلیل ماهیت تکرار شونده ، احتمال رخداد آبسه اطراف لوزه زیاد است . اکثرا سابقه ای از عفونت و التهاب لوزه ها که کامل درمان نشده وجود دارد . بیماری در جوانان شایعتر [...]