لارنگوتراکئوبرونشیت حاد (خروسک )

2021-02-08T06:44:21+03:30

لارنگوتراکئوبرونشیت حاد (خروسک ) croup کروپ یا خروسک یا لارنگوتراکئوبرونشیت یک عفونت ویروسی حاد است که باعث التهاب در حنجره و نای میشود و بیشتر در فصول سرد سال شیوع دارد .در اواخر پاییز و طول زمستان احتمال ابتلا بالاست ولی در تمام طول سال امکان ابتلا وجود [...]

لارنگوتراکئوبرونشیت حاد (خروسک )2021-02-08T06:44:21+03:30

گرفتگی صدا

2021-02-08T06:43:28+03:30

گرفتگی صدا Hoarseness گرفتگی صدا چیست ؟ اصطلاح گرفتگی صدا به هرگونه تغییر در کیفیت صوت افراد گفته میشود . این تغییر میتواند در اثر هرگونه اختلالی در مسیر تولید صوت ایجاد شود ولی مساله اختصاصی نحوه عملکرد حنجره به عنوان اندام اصلی تولید صوت است . [...]

گرفتگی صدا2021-02-08T06:43:28+03:30
Go to Top