پولیپ بینی

2023-06-30T02:01:38+03:30

پولیپ بینی Nasal polyp «پولیپ بینی» پولیپ‌ بینی توده‌هایی خاکستری تا کرم رنگ هستند که درون حفره بینی و گاهی سینوس قرار دارند(جهت مطالعه بیشتر به مقاله پولیپ‌های بینی و سینوس مراجعه شود) ،اکثراً خوش خیم هستند. این توده‌ها اکثراً در افراد مبتلا به آلرژی (جهت مطالعه بیشتر [...]

پولیپ بینی2023-06-30T02:01:38+03:30

چشایی

2021-02-08T06:49:59+03:30

چشایی Taste احساس چشایی زبان ارگان مسئول حس چشایی میباشد . گیرنده های تحریکات چشایی به طور عمده در روی زبان در مناطقی که جوانه های چشایی نام دارند قرار گرفته اند . علاوه بر زبان در سایر مناطق حفره دهان نیز میتوان به شکل پراکنده این [...]

چشایی2021-02-08T06:49:59+03:30
Go to Top