اپیستاکسی ( خونریزی بینی )

2021-02-08T06:56:54+03:30

اپیستاکسی ( خونریزی از بینی ) Epistaxis اپیستاکسی (خونریزی بینی ) خونریزی از بینی یکی از علل مراجعه افراد به مراکز درمانی است. که به دلیل ماهیت ظاهری ناخوشایند و دلهره آور باعث ایجاد نگرانی در بیماران و همراهان می شود . در اکثر موارد اپيستاکسي‌ها از [...]