پیرسینگ (سوراخ کردن)گوش ،بینی و لب

2023-07-16T15:37:19+03:30

پیرسینگ (سوراخ کردن)گوش ،بینی و لب piercing «پیرسینگ (سوراخ کردن)گوش ،بینی و لب» پیرسینگ یا سوراخ کردن مدتهاست که به عنوان یکی از راه‌های افزایش زیبایی استفاده می‌شود در طی این روش با ایجاد سوراخ‌هایی در مناطق مختلف لاله گوش ،بینی ،لب‌ها و گاهی سایر قسمت‌ها،اقدام به آویزان [...]

پیرسینگ (سوراخ کردن)گوش ،بینی و لب2023-07-16T15:37:19+03:30

بهبود زخم

2021-02-06T18:41:19+03:30

بهبود زخم Wound Healing مکانیسم بهبود زخم در بدن بسیار پیچیده بوده و عوامل متعددی در روند آن اثر دارند . هرچه شرایط سلامت فرد بهتر باشد ، مسلما روند بهبود زخم سریعتر و بدون عارضه تر خواهد بود . عوامل موثر در روند بهبود زخم سن ( [...]

بهبود زخم2021-02-06T18:41:19+03:30
Go to Top