التهاب زبان کوچک

2023-11-11T16:00:20+03:30

التهاب زبان کوچک Uvulitis یکی از دلایل شایع گلو درد، التهاب زبان کوچک است. در همه رده‌های سنی ممکن است دیده شود علائمی که در اثر التهاب زبان کوچک ایجاد می‌شود شامل موارد زیر می‌شود: گلو درد ( به مقاله گلودرد مراجعه شود) سرفه( به مقاله سرفه مراجعه [...]

التهاب زبان کوچک2023-11-11T16:00:20+03:30

سندرم ایگل

2022-04-22T11:24:56+03:30

سندرم ایگل Eagle زایده استیلویید جزیی از استخوان تمپورال ( گیجگاهی ) است که در زیر گوش و طرفین حلق و گردن قرار دارد . سندرم ایگل از موارد نسبتا نادر است که در آن بلند بودن زایده استخوانی استیلویید در طرفین گردن ، باعث ایجاد گلودرد (به مقاله [...]

سندرم ایگل2022-04-22T11:24:56+03:30

گلودرد

2021-02-06T18:37:59+03:30

گلودرد Sore Throat هر فردی در طول زندگی ممکن است بارها به گلودرد دچار شود . افراد با شکایت درد ناحیه گلو و حلق ، احساس خشکی و تحریک و سوزش مراجعه میکنند . اغلب از تشدید درد حین بلعیدن شاکی هستند . علایم همراه گلودرد میتواند بسیار [...]

گلودرد2021-02-06T18:37:59+03:30
Go to Top