سندرم ایگل

2022-04-22T11:24:56+03:30

سندرم ایگل Eagle زایده استیلویید جزیی از استخوان تمپورال ( گیجگاهی ) است که در زیر گوش و طرفین حلق و گردن قرار دارد . سندرم ایگل از موارد نسبتا نادر است که در آن بلند بودن زایده استخوانی استیلویید در طرفین گردن ، باعث ایجاد گلودرد (به مقاله [...]

سندرم ایگل2022-04-22T11:24:56+03:30

گلودرد

2021-02-06T18:37:59+03:30

گلودرد Sore Throat هر فردی در طول زندگی ممکن است بارها به گلودرد دچار شود . افراد با شکایت درد ناحیه گلو و حلق ، احساس خشکی و تحریک و سوزش مراجعه میکنند . اغلب از تشدید درد حین بلعیدن شاکی هستند . علایم همراه گلودرد میتواند بسیار [...]

گلودرد2021-02-06T18:37:59+03:30
Go to Top