پارگی پرده گوش

2021-02-08T06:43:30+03:30

پارگی پرده گوش Tympanic Membrane Perforation اهمیت سلامت پرده گوش آسیب به پرده گوش به دلایل متفاوت میتواند منجر به پارگی آن شود . به دلیل نقش محافظتی و اهمیت زیاد پرده گوش در سیستم شنوایی و تعادلی ,رخداد هرگونه آسیب ، باعث مشکلات زیادی خواهد شد. [...]

پارگی پرده گوش2021-02-08T06:43:30+03:30

وزوز گوش

2021-02-08T06:43:14+03:30

وزوز گوش Tinnitus وزوز گوش چیست  ؟ احساس وجود صوت بدون محرک خارجی را اصطلاحا وزوز گوش گویند .  میزان شیوع آن در جامعه حدود ۳۰٪ است و بین افراد بالای سن ۵۵ بیشتر دیده میشود . شدت این مشکل بسیار متغیر است و در اغلب موارد [...]

وزوز گوش2021-02-08T06:43:14+03:30

عفونت گوش خارجی

2021-02-08T06:42:56+03:30

عفونت گوش خارجی Otitis Externa عفونت گوش خارجی چیست ؟ رخداد عفونت یا التهاب در کانال گوش خارجی یکی از بیماریهای شایع گوش میباشد .شدت این درگیری از یک التهاب خفیف تا گرفتاری استخوان جمجمه بسیار متغیر است .ممکن است شروع علایم به شکل حاد باشد و [...]

عفونت گوش خارجی2021-02-08T06:42:56+03:30

کاهش شنوایی

2021-02-08T06:50:32+03:30

کاهش شنوایی Hearing Loss ارزیابی کاهش شنوایی یکی از شایعترین علل مراجعه بیماران کاهش شنوایی است . علل و درمان آن بسته به سن بیماران بسیار متغیر است . در بررسی بیماران دچار کاهش شنوایی به موارد زیر باید توجه کرد : سن بیمار یک طرفه یا [...]

کاهش شنوایی2021-02-08T06:50:32+03:30

اوتیت (عفونت گوش میانی)

2021-02-08T06:57:48+03:30

اوتیت (عفونت گوش میانی) Otitis Media اوتیت میانی حاد  اوتیت حاد میانی یکی از شایعترین مشکلات سیستم بهداشت و درمان اکثر کشورها است .با در نظر گرفتن شیوع بالای این بیماری و میزان هزینه و زمانی که صرف پیشگیری و درمان آن می شود سالانه در اغلب [...]

اوتیت (عفونت گوش میانی)2021-02-08T06:57:48+03:30
Go to Top